MADDE 1- TARAFLAR

İş bu kullanım sözleşmesi, bir tarafta Nef 22 A Blok D: 53 Ataköy/İSTANBUL adresinde mukim UNICO TRAVEL (Bundan böyle UNICO olarak anılacaktır) ile diğer tarafta platforma üye olan kullanıcı (Bundan böyle ÜYE olarak adlandırılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Unico ve üye birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞME AMAÇ VE KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Unico’nın sahibi olduğu Platform üzerinden ÜYE’nin Türkiye ve Yurtdışında satın alacağı ulaşım hizmetlerinin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 3- TANIMLAR

"Hizmet" Üyeleri ve Karayolu Taşımacılık Hizmeti veren firma sürücüsünü, Platform üzerinde buluşturarak bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyeler’in özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek Unico ile akdettikleri taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı hizmetleri ifade eder;

“Platform” ; MOBİL UYGULAMA : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı, kablosuz bağlantı imkanı sağlayan, Cep Telefonu, Tablet nevi cihazlarlar için yazılmış Unico’ya ait özel yazılım. İNTERNET SİTESİ : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı özel bir internet tarayıcısı ile bağlantı sağlayabilen, Masaüstü bilgisayar, Laptop, Pc vb. cihazlar için yazılmış Unico'ya ait özel yazılım.

“Platform Kullanma Bedeli" Şirket’in Platform üzerinden Üyenin onaylaması ve satınalması durumunda ve söz konusu Taşıma Hizmetinin gerçekleşmesi karşılığında hak kazandığı hizmet bedelini veya aşağıda belirtilen iptal şartları ve sürelerine ait olmayan iptaller için Unico'nın hak kazanacağı bedel.

“Rezervasyon” : başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen, Unico'ya ait mobil uygulama ve/veya internet sitesinden Üye ile paylaşılan taşıma hizmetinin ücreti dahil tüm bilgileri içeren, söz konusu bilgilerin doğruluğu Üye tarafından kabul edilen taşımacılık ve Lojistik hizmetlerinin, Üye tarafından ödemesi sonrası hizmetin gerçekleşmesi için yapılan kayıtların bütününü ifade eder;

"Resmi Makam" Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

"Sürücü" Platform vasıtasıyla mobil uygulama üzerinden bir araya geldikleri Üyeler ile Unico arasındaki taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmasına istinaden, Yurtiçi ve Yurtdışında karayolu özel yolcu taşımacılığı hükümlerine uygun, Unico tarafından yetkilendirilmiş, ticari firmanın, nam ve adına hizmet üreten Üyeler’e taşıma hizmeti sunan sürücüleri ifade eder;

"Taşıma Hizmeti" Platform vasıtasıyla bir araya gelmek suretiyle Üye ve Unico arasında akdedilecek olan bir taşıma hizmeti sözleşmesine istinaden konusu Sürücü tarafından bağlı olduğu firma nam ve hesabına olmak üzere Üye’ye sağlanacak olan taşımacılık/lojistik hizmetini oluşturan hizmeti ifade eder. Taşıma hizmeti : Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen seyahat etmek amacı ile Unico tarafından Üye’ye sağlanan taşımacılık ve Lojistik hizmetlerin tamamıdır. Aşağıda detayları belirtilmiştir.

Satış öncesi hizmetlerin sunumu : Mobil ve İnternet üzerinden sunulan, belirtilen koşul ve nitelikteki hizmet ve ürün içeriğinin tanımlanması ve tüm detayları ile ÜYE nin net bir şekilde anlayacağı herhangi bir yanıltıcı, birden fazla anlam ve eksik içerik bulunmayan, Taşıma Hizmetleri ve Lojistik Destek Hizmeti bilgileri ve fiyat detaylarının sunulması.

Satış sonrası hizmetler; Hizmetin onaylanması ve bilgilendirme: 3.1.1 de ÜYE’ye sunulan, ve ÜYE tarafından satın alınan onayı verilen, ödemesi yapılan hizmetler ile ilgili Mobil ve İnternet üzerinden takib edebileceği bilgilerin paylaşılması, yapacağı ödeme sırasında girilen rezervasyona ait, bilgilerin SMS ve email ile Unico tarafından onaylanması ve onaylandığına dair bilgilerin paylaşılması.

Hizmetin gerçekleşmesi : Bahsi geçen Taşıma hizmetinin gerçekleşmesi öncesi ve sırasında araç, sürücü ve iletişim bilgilerinin paylaşılması ile birlikte 7 gün 24 saat müşteri danışma ve iletişim destek hizmetlerinin uygulanması.

MADDE 4-ÜYELİK

a- Üyelik, Unico'nın Mobil ve İnternet uygulamaları aracılığı ile talep ettiği bilgilerin, eksiksiz, ve doğru şekilde doldurmasını ve iş bu sözleşmenin imzalanmasını takiben kullanıcının kazandığı kullanım hakkıdır. Üyelik, Platform’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır. ÜYE reşit olduğunu, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, Unico'nın taşıma hizmetini veren firma ile Üye arasında Platform aracılığı ile taşımacılık hizmeti acentalığı yapan firma olduğunu, platformu işleten firma olduğunu, hizmetin karayolu taşıma kurallarına uygun firma sürücüsü veya firma tarafından verildiğini, Unico'nın hizmetle ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle ortaya çıkan maddi manevi zararlardan ötürü karayolu taşıma hizmeti üreten firma ile müştereken sorumluluğu olduğunu, işbu sözleşmenin bir haksız şart içermediğini kabul eder.

b- Üye kendi adına hizmet satın aldığını, kendisinin ve platform üzerinden belirleyeceği ek yolcu ve veya yolcuların Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından herhangi bir aykırılığı, yasaklı vb durumlarının olmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

b- Üye Unico'nın talep ettiği, cep telefonu, email adresi ve diğer tüm bilgilerin güncel ve kullanımda olduğunu, kendisine ait olduğunu, peşinen kabul etmiş sayılır. Üyelik bilgileri içeriğinin kanunlara ve ahlaki kurallara uygun olduğunu Üye Kabul ve beyan eder. Aksi halde Üyeliğinin hiç bir başka ek bir neden gösterilmeksizin Unico tarafından Üyelik için istenen bilgilere ek olarak Unico üye ile ilgili gerek duyduğu hizmet ile ilgili ek bilgileri talep etme, içeriğini genişletme ve tekrar isteme hakkını sahiptir.

c- Unico söz konusu üyelik bilgilerini, mobil veya internet üzerindeki Üye’ye ait dolaşım ve kullanım bilgilerini, bu bilgilere ait anlamlandırılmış veri ve analizleri kullanarak, plan ve program geliştirme hakkına sahiptir. Söz konusu plan ve programların geliştirilmesi amacı ile sınırlı kalmamak üzere tüm bu kullanım bilgilerini üçüncü sahışlar ile paylaşabilir.

d- Unico Resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda, söz konusu üyelik ve kullanım bilgilerini Üye’nin onayı olmadan, ancak bilgi vermek şartı ile resmi kurumlar ve makamlar ile paylaşabilir.

e- Üye, Unico’ya ait Mobile ve İnternet uygulamasındaki üyeliğinden dilediği zaman çıkış yapabilir. Üye söz konusu üyelikten çıkış talebini Mobil ve İnternet uygulamasında bulunan ÇIKIŞ işlemlerinden başka herhangi bir onaya gerek kalmaksızın kendi başına yapabilir. Söz konusu üyelikten çıkış işlemi Üye’nin daha önce yapmış olduğu ve tamamlanmış Hizmetlere ait mevcut sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğundan feragat etmesini sağlamaz.

MADDE 5-GENEL KOŞULLAR

a-KULLANIM KOŞULLARI
(1) Üye Unico’ya ait Platformları kullanarak Yurtiçi ve Yurtdışında Unico'nın hizmet verdiği iller ve ülkeler ile sınırlı kalmak koşulu ile rezervasyon yapabilir. Söz konusu rezervasyon ancak ve ancak Üyenin Unico'nın belirlerlediği ve ödeme yöntemi olan Kredi kartı ile ödenmesi durumunda geçerli sayılır ve Unico tarafından kayda alınır. Söz konusu ödeme halihazırda yürülükte olan Tüketici kanunlarına uygun olmak zorundadır.

(2) Üye işbu sözleşmede tanımlanan Taşıma Hizmeti talebini platform aracılığı ile onaylayarak ve işbu sözleşmede belirtilen fiyat bilgisine ait ödemeyi yaparak rezervasyonu gerçekleştirir. Unicos, Üye’nin çağrısı üzerine en uygun konumda olan Sürücüler’in iletişim ve kimlik bilgilerini ve bilinen ayrıntılarını Üye’ye bildirecektir. Söz konusu rezervasyon, taşıma hizmetinin gerçekleşeceği ana kalkış ve varış noktaları aynı şehir içinde ise 3 saat kalıncaya kadar, kalkış ve varış noktaları aynı şehirde değil ise 6 saat kalıncaya kadar, Üye tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptali talep edilebilir. Üye, bahsi geçen koşullardaki saatlere uygun, saat den daha kısa sure kala rezervasyonu iptal etmek ister ise, rezervasyon gerçekleşmiş ve Unico söz konusu taşıma hizmetine ait ödemesi yapılmış rezervasyona ait platform kullanım ücretini iade etmez. Rezervasyon gerçekleşmiş sayılır. Üye konuyla ilgili hiç bir hak telep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.

(3) Üye,Platform üzerinden hizmeti onayladığında Platform Kullanma Bedeli’ni derhal Unico'ya ve Taşıma Hizmeti sonlandığında ise Taşıma Bedeli’ni de derhal Unico'ya ödemekle yükümlüdür. Ayrıca taşıma bedeli ve platform kullanma bedeli Unico tarafından belirlenecek olup Unico’nın taşıma bedeli’ni ve/veya platform kullanma bedeli’ni ve hesaplamasını duruma göre ve kendi takdirinde olmak üzere değiştirme hakkı saklıdır.

(4) Platform vasıtasıyla Üyeler ve Sürücü’yü bir araya getirmesi karşılığında hakediş tutarı olan Platform Kullanma Bedeli ve Taşıma Bedeli için Unico tarafından ÜYE için hizmet bedeli faturası tanzim edilecektir. Taşıma Hizmet Bedeli’ne ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin talebi üzerine Unico'nin merkez adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Hizmete ait fatura kullanıcının mail adresine “e-fatura olarak elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca Platform Kullanma Bedeli’ne ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Üye’nin Platform’a kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.

(5) Unico, kendi promosyon kodları, hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üyeler’i bilgilendirebilecek, bu nedenle üyelerin elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderebilecektir. Üye söz konusu hizmet ile ilgili veya ilgisiz gönderilecek bilgilendirme yöntemlerini peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir.

Söz konusu hizmet ile ilgili bilgillendirme veya reklam çalışmaları için platformun, Mobil, İnternet ve SMS yöntemlerinden herhangi biri veya hepsi için ÜYE nin onayı olduğunu iş bu sözleşme ile ÜYE, Platforma ÜYE olduğu sürece kabul ettiğini beyan etmiştir. Unico’nın promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, Promosyon veya kampanyaların Unico tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebileceğini, iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

b-Şikâyet prosedürü
(1) Üye,Unico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde Unico’ya haber verecektir:
info@setyourtransfer.com e-posta adresine veya Unico’nın Madde 1 de bulunan adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,
(2) Üye tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Üyenin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Üye yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Üye şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, Unico’nın kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

(3) Unico, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf etmeyi, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ise şikayet konusu ile ilgili olarak, Unico markasına zarar verebilecek şekilde sosyal medya ve /veya elekronik halka açık mecralarda paylaşmayacağını, paylaşması halinde, sorunun çözülmesini takiben sözkonusu şikayeti ile ilgili tüm içerikleri kaldıracağını, tekzip yayınlayacağını kabul ve taahüt eder.
(4) Üye tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.
c-Şüphelive hatali işlemlerde sorumluluk
(1) Herhangi bir işleme ilişkin olarak Unico’ya Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden sonra Üye tarafından VISA, Mastercard kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması halinde ilgili işlem bedeli Üye’ye iade edilebilecektir.

(2) Unico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’nin Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

(3) Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda Üye, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararıdan kendisi sorumludur. Üye, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise Üye, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.


MADDE 6-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a- Üye, Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

b-Üye, sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak satın aldığı hizmetin değerine göre ilçe tüketici hakem heyetine veya il tüketici hakem heyetine başvuru ve şikayette bulunabilecektir.

c-Üye, Unico tarafından işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebileceğini, güncellenen, değiştirilen ya da kaldırılan her hükmün platformada ilan edildiği andan itibaren sonuç doğuracağını kabul eder.

d-Üye, Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Üye, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

e- Unico, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

f-Platform’un Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Unico sorumlu değildir.

g-Üye,Sürücü ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda Unico’nın herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını ve Sürücü tarafından sunulan Taşıma Hizmeti kapsamında yine Unico’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konulara istinaden tek muhatabının Sürücü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, Sürücü ile taşıma hizmeti anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle Şirket’i sorumlu tutamaz, Unico’nın söz konusu taşıma hizmeti anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı olmadığını, işleten, istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri sıfata haiz olmadığını kabul ve taahhüt eder.

h-Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

i- Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır

j-Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

k- Unico, Hizmet’in kapsamını, Platform’un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a- İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
b- Taraflar, işbu Sözleşme’yi platform üzerinden yapacağı fesih ihbarı ile her zaman feshedebilecektir. Ancak tarafların fesih tarihine kadarki karşılıklı yükümlükleri saklı kalır.

MADDE 8- DEĞİŞİK HÜKÜMLER

a- Unico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.setyourtransfer.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

b- İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c- Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

d- Unico, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayimlandiği tarihte geçerli olmak üzere yayınlayabilir.

e- Üye, kanunlara ve VISA, Mastercard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile Unico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

f- İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

g- Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

h- Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

i- Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. Unico, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Üye’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

MADDE 9- DİLLER

Bu anlaşma Türkçe olarak yapılır. Herhangi bir Türkçe versiyonun durumu geçerli olacaktır.

SÖZLEŞMENİN KABULÜ

Söz konusu taşımacılık hizmetini alan her kimse, burada yer alan maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.