SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 06 Mart 2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

SATICI

Unvanı : SİAHA TURİZM VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.) Adres: Hürriyet mahallesi 256. sokak 13/1 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL Telefon: 0212 511 66 68 Cep: 0531 499 25 58 Email: info@setyourtransfer.com * Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ALICI

Taşımacılık hizmetini alan kişidir.

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya, SATICI’ya ait www.kamilkoc.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, yolcu taşıma biletinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ÜRÜN BİLGİLERİ ve TESLİMİ

İşbu sözleşme konusu hizmet olup, taşımacılığın satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, araç plakası siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

GENEL HÜKÜMLER ALICI

Sözleşme konusu yolcu taşıma hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Sözleşme konusu yolcu taşıma hizmeti, ALICI tarafından seyahat başlangıcı öncesinde SATICI’nın www.setyourtransfer.com adresinden görüntülenebilecektir.

Sözleşme konusu yolcu taşıma hizmeti, ALICI'nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle alıcı yolcu taşıma hizmetini teslim alırken kimlik kartını ve bu alışverişte kullanmış olduğu kredi kartını SATICI www.setyourtransfer.com adresine ibraz etmek zorundadır.

CAYMA HAKKI

Yönetmeliğin 2/3-b maddesi uyarınca seyahat sektöründe hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelerde Yönetmeliğin 6. Maddesinde düzenlenen Cayma hakkı, ALICI tarafından kullanılamaz.

GİZLİLİk

ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

HÜKÜM

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

DİLLER

Bu anlaşma Türkçe olarak yapılır. Herhangi bir Türkçe versiyonun durumu geçerli olacaktır.